Celkové náklady na stavbu Domova Pomněnka včetně vybavení činí 115.000.000,- Kč

Stavbu Domova Pomněnka budeme financovat z několika zdrojů. Tím hlavním je dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Využijeme také vlastní rezervy a příspěvek od našeho zřizovatele Diakonie ČCE. Na stavbě Pomněnky se podílí také Město Nové Město na Moravě a Kraj Vysočina. Chybějící část nákladů chceme pokrýt úvěrem a výtěžkem z veřejné sbírky.

Zdroje financování stavby Domova Pomněnka:

  • Dotace MPSV: 35 431 500 Kč - Program: 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně - technické základny sociálních služeb
  • Vlastní zdroje : 15 000 000 Kč
  • Společenství dárců Diakonie ČCE 15 000 000 Kč
  • Podpora Nového Města na Moravě: 8 000 000 Kč
  • Podpora Kraje Vysočina: 14 220 000 Kč
  • Úvěr: 21 000 000 Kč
  • Veřejná sbírka: 6 000 000 Kč (plán pro roky 2021 - 2024) 
  • Projekt Zelená střecha Domova Pomněnka je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU: 2 761 860,35 Kč

Poster Zelená střecha

Chci podpořit Domov Pomněnka

Pomněnka v číslech

Potřebujeme získat 0 korun
Přispěli jste nám 0 korun
Postaráme se o 0 klientů
Zaměstnáme 0 lidí