Na harmomonogram stavby a její financování dohlíží statutární zástupce:

Bc. Michaela Grmelová - ředitelka Domova Myslibořice, hlavní investor tel.: 568 834 933, reditel@domovmysliborice.cz

Péči o dárce a dobrovolníky, vystavování potvrzení o daru, firemní a individuální dárcovství, projekty a granty mají na starosti:

Ing. Blanka Veselská, péče o dárce, tel. 568 834 955, 604 685 901, projekty@domovmysliborice.cz

Aktuální dění na stavbě, informace pro zájemce o péči a zaměstnání, publicitu projektu a správu sociálních sítí má na starosti: 

Petr Hladík -  tel.: 602 730 793, petr.hladik@domovmysliborice.cz 

Rozšířené kontakty na investora stavby Domova Pomněnka Diakonii ČCE - Středisko Myslibořice najdete zde.

 

Chci podpořit Domov Pomněnka

Pomněnka v číslech

Potřebujeme získat 0 korun
Přispěli jste nám 0 korun
Postaráme se o 0 klientů
Zaměstnáme 0 lidí