Velmi si vážíme různých forem pomoci. V současné době, kdy připravujeme stavbu Domova Pomněnka, je pro nás důležitá především vaše finanční podpora. Oceníme i spolupráci s dobrovolníky. Vyberte si jakou podobu bude mít vaše pomoc.

4O8A1618

Podpořte veřejnou sbírku- Za účelem výstavby a provozu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě jsme vyhlásili veřejnou sbírku.

Přispívejte pravidelně- Pravidelní dárci jsou pro nás klíčoví. Pravidlený menší dar nezatíží tolik váš rozpočet. Pokud navíc přispějete minimálně 1000,- Kč za rok, tak si tuto částku můžete odečíst ze základu daně.

Vytvořte vlastní výzvu- Pokud máte vlastní nápad jak výstavbu Domova Pomněnka podpořit tak budeme jenom rádi. Honza Kabelka se takto například v roce 2020 vydal na fechtlovi kolem republiky. 

 

Závěť pomáhá- Pomáháte za života, pomáhejte i po něm. Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.

Jak můžu pomoci jako dobrovolník:

Distribucí letáků - Prostřednictvím letáků chceme dát obyvatelům Nového Města na Moravě a okolí základní informace o tom komu bude Domov Pomněnka sloužit. Máte chuť a čas roznášet letáčky? Ozvěte se nám.

Umístěním pokladničky - Máte vlastní provozovnu nebo pořádáte nějakou akci a rádi byste podpořili Domov Pomněnka? Budeme rádi, když u vás na nějaký čas umístíte zapečetěnou pokladničku.

Máte vlastní nápad? Napište nám na petr.hladik@domovmysliborice.cz nebo volejte na 602 730 793.

 

Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné a vystavíme Vám na ně darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Nově lze snížit daň z příjmů o 30% základu daně (z dosavadních 15% u fyzických osob a 10% u právnických osob). Navýšení je dočasné a platí: 

- pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby

- pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022 pro právnické osoby.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30% ze základu daně. 

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30% z již sníženého základu daně.

Chci podpořit Domov Pomněnka

Pomněnka v číslech

Potřebujeme získat 0 korun
Přispěli jste nám 0 korun
Postaráme se o 0 klientů
Zaměstnáme 0 lidí