Pomněnka začíná růst ze země

8. září 2022

Uplynulý půlrok na Pomněnce se dá shrnout asi takto: Pomněnka se dostává ze země, a my nepolevujeme v tom, abychom zajistili, že ji v lednu 2025 otevřeme.

Celé jaro a léto bylo na stavbě Pomněnky ve znamení dobývání a přesunu zeminy a také různého vrtání a betonování. Nejprve došlo na vyvrtání celkem třiadvaceti vrtů o hloubce sto čtyřiceti metrů. Vrty pak byly následně propojeny a bude na ně připojeno tepelné čerpadlo, které bude odebírat teplo pro vytápění Pomněnky. Obří vrtná souprava následně vyvrtala a zabetonovala sto šedesát železobetonových pilot, které mají zajistit stabilitu domova a také možnost přístavby druhého patra. Na konci srpna byla většina betonářských prací dokončena a firma začala vyzdívat přízemní podlaží. Již brzy tak budou vidět základní obrysy domova.

zari 2022_ DJI_0794

Intenzivně také pokračujeme shánění peněz. Velmi nám pomohla prezentace Pomněnky v Městských lázních nebo v rámci Misijního jarmarku v římskokatolické farnosti v Novém Městě, a pak také v rámci městských slavností Nova Civitas. Na sbírkových účtech je nyní už více než jeden milion korun. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří Pomněnku podporují tím, že posílají pravidelné či jednorázové dary, navštěvují jednotlivé akce, ale také těm, kteří se aktivně podílejí na přípravě a organizaci Festivalu pro Pomněnku. Je to velká spousta lidí ze sboru, ale i mimo něj. Všem moc děkujeme.

Co nás čeká:

11. září 2022 - Zahradní slavnost

zahradni-slavnost-pro-pomnenku-2022-09-11-web-fb-3

27. listopadu 2022 - Benfiční koncert Tata Bojs

tata-bojs-pro-pomnenku-2022-11-27-web-fb3

Chci podpořit Domov Pomněnka

Pomněnka v číslech

Potřebujeme získat 0 korun
Přispěli jste nám 0 korun
Postaráme se o 0 klientů
Zaměstnáme 0 lidí